تست
 
  نتایج

دبیرخانه اولین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات کلانشهر تبریز ضمن تشکر از کلیه عزیزان که طرحهای خود را جهت بررسی به دبیرخانه جشنواره ارسال نموده بودند بدینوسیله اعلام می دارد ضمن بررسی کلیه طرحها توسط هیئت داوران  نتایج داوری را بدین شرح اعلام می دارد ضمنا" خواهشمندیم کلیه منتخبین یک قطعه عکس پرسنلی 4*3 به همراه کارت ملی را به صورت فایل عکس به ایمیل جشنواره  تا تاریخ 1393/02/12ارسال نمایند .

نشانی ایمیل جشنواره ایمیل جشنواره:ebt.tabriz@gmail.com

با تشکر دبیرخانه جشنوارهلیست نفرات برتر 1.pdf