معرفی جشنواره
امروزه شاهد روند رو به رشدی در استقبال از اختراعات جدید علمی و ایجاد بستر مناسب برای ارائه آن ها در جامعه علمی جهانی هستیم و ارائه اختراعات و تحقیقات به عنوان یکی از ملاک های اصلی نشان دهنده سطح علمی و قدرت تحقیقاتی یک کشور، مراکز تحقیقاتی و به تبع آن میانگین دانش کلی یک ملت، خود نمایی می کند ،مخترعین و پژوهشگران ایرانی نیز همپای دیگر محققان برتر دنیا، از همان ابتدا قدم در این راه گذاشته اند، تا جایی که امروزه جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای پیشرفته از لحاظ پتانسیل بالقوه و بالفعل تحقیقاتی قرار دارد و بنا بر آمار رسمی منتشر شده، ایران ، بالاترین نرخ رشد علمی در دنیا را به خود اختصاص داده است. جشنواره ابتکارات و اختراعات شهرداری کلانشهر تبریزبستری است مناسب برای پژوهشگرانی که در زمینه های تحقیقاتی فعالیت دارند تا به دور از دغدغه های خارجی برای شرکت در این جشنواره اقدام نمایند و در یک کلام، برای بسیاری از نخبگان، مخترعان و فعالان اجتماعی، جشنواره پلی است به سوی آینده روشن.

هدف :
این همایش با هدف  ارج گذاری به مقام و منزلت مخترعین و مبتکرین کشور عزیزمان ایران در جهت ایجاد ارتباط بیشتر با بخش تولید و حمایت از سرمایه گذاری برگزار خواهد شد.
اهداف کلی جشنواره :
1-شناسایی ،انتخاب ،تشویق و عقد قرار داد با طرح های برگزیده جهت تجاری سازی و تولید انبوه در زمینه شهری
2- شناسایی وعقد قرار داد با طرح های برگزیده جهت تجاری سازی و تولید انبوه در سایر زمینه ها با معرفی به مرکز تولیدی مربوطه
3-توسعه وبسط تفکر پژوهشی و ایجاد انگیزه برای فعالیت های پژوهشی
4--هدفمند و منسجم ساختن تلاشهای فوق برنامه
5- شناسایی دانشجویان ،دانش آموزان و افراد نخبه و خلاق
6- ایجاد زمینه مناسب برای حضور در جشنواره ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی
7- ایجاد حس همکاری و کارگروهی بین دانشجویان و دانش  آموزان و محققان
8- ایجاد رقابت سالم مبتنی بر علم جدید روز

کارگروهای تخصصی:
1-کارگروه عمران  و ساختمان و محیط زیست
2-کارگروه معماری وهنر و شهرسازی
3-کارگروه مکانیک و ماشین آلات و متالوژی
4-کارگروه برق و کامپیوتر
5- کارگروه شیمی و مواد و کشاورزیی
مکان برگزاری جشنواه :فرهنگسرای الغدیر