منو
 
  کارگاههای تخصصی جشنواره

1- کارگاه تجاری سازی اختراعات مدرس جناب آقای مهندس میر سعید هاشمی

2-کارگاه مقاوم سازی سازه های شهری مدرس جناب آقای دکتر یوسف زندی

3-کارگاه نحوه ثبت اختراع بین المللی مدرس جناب آقای مهندس بیژن نصیری

4-کارگاه راه های پیشرفت و موفقیت ازدیدگاه برترین مخترع جهان در سال 2013 مدرس جناب آقای مهندس مسعود شفقی

5-انرژی پاک مدرس دکتر مسعود ریحانیان

6-کارگاه ایده تا ثروت مدرس جناب آقای مهندس پیمان سرحدی