تست
 
  لیست جوایز

اهداء سه جایزه 6میلیون ریالی توسط شهردار تبریز به سه مخترع برتر جشنواره(انتخابی هیئت داوران)

اهداء 3 دیپلم افتخار و امکان حضور در مسابقات جهانی اختراعات توسط فدراسیون مخترعین ایران(اتنخابی فدراسیون)

اهداء 3 کمک هزینه حج عمره توسط حامیان مالی به 3 مخترع برتر جشنواره(طرحهای برگزیده در زمینه شهری)

نفر اول هر کار گروه 3 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره(مدال مخترع برتر برای هر کار گروه)

نفر دوم هر کارگروه2میلیون ریال به همراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره

 نفر سوم هر کار گروه 1 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره