تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393     |     کد : 49

تشکیل دبیر خانه دائمی جشنواره و برگزاری جشنواره جهانی اختراعات در تبریز

طی حکمی شهردار کلانشهر تبریز با تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره اختراعات موافقت نمودند و با پیشنهاد مشاور شهردار مبنی بر برگزاری جشنواره به صورت جهانی ابراز تمایل نمودند

طی حکمی شهردار تبریز با تاسیس دبیرخانه جشنواره در مجموعه شهرداری کلانشهر تبریز موافقت نمودند و ایشان بر تقاضای مشاور مخترعین و مبتکرین خود مبنی بر اجرای مسابقات در سطح جهانی ابراز تمایل نمودند و دستور دادند در کارگروه تخصصی و ویژه مورد بررسی قرار گیرد دکتر صادق نجفی از حمایت کامل خود از پژوهشگران برای آبادانی و پیشرفت کشور عزیزمان و شهر تبریز خبر داده و دستور پیگیری امور مربوط به مخترعین برگزیده در اولین جشنواره ملی اختراعات کلانشهر تبریز را به مشاور مخترعین  خود فرخ عبداله زاده صادر نمودند


PDF چاپ چاپ