تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393     |     کد : 52

تجاری سازی اختراعات و ابتکارات

از کلیه مخترعین و مبتکرین شرکت کننده در اولین جشنواره ملی اختراعات کلانشهر تبریز برای تجاری سازی طرحها دعوت بعمل می آید

مشاور مخترعین و مبتکرین شهردار کلانشهر تبریزدر راستای حمایت از مخترعین و مبتکرین اولین جشنواره ملی اختراعات کلانشهر تبریز از کلیه شرکت های دانش بنیان و یا کلیه عزیزان شرکت کننده تقاضامند است با تهیه طرح توجیه اقتصادی و نحوه روند تجاری سازی طرح خود بر ای تجاری نمودن ایده و یا اختراع خود به دبیرخانه جشنواره مراجعه نمایند


PDF چاپ چاپ